Hvordan finne en god innvandrings advokat

I et nytt land er man vanligvis ikke kjent med lovene landet. Det blir enda vanskeligere hvis en er innvandrer. Innvandringsprosessen innebærer litt papirarbeid som, hvis ikke håndtert godt, kan skade hele prosessen. Det er derfor viktig å ha noen som er kunnskapsrik til å hjelpe. Det er her advokater som spesialiserer seg på innvandringsloven kommer til hjelp gjennom prosessen. Hvordan kan man da finne en god innvandringsadvokat? Nedenfor er noen tips.

Finn en god innvandrings advokat

Finn kontakter

Det første trinnet man må ta, er å få kontakt med innvandringsadvokater. Et sted å starte gjør et søk på nettet av innvandringsadvokater rundt ditt område. Man kan sjekke innvandringsforeningen av advokater sin nettside for å få en raskere søk. Det er forsikring om at advokater som er medlemmer av denne foreningen, er forpliktet til å praktisere og operere med høy etikk fordi de har en kropp som de er ansvarlige for. Man kan også spørre seg fra folk de stoler på og spørre om de kan anbefale en god innvandringsadvokat.

 

Sjekk av legitimasjon

Det er viktig å verifisere legitimasjonene til advokaten. Dette vil gi forsikring om at advokaten er opplært og kunnskapsrik i innvandringsloven og at de vil kunne representere deg godt. Finn ut om advokaten er lisensiert og registrert og oppfylt kravene til å utøve lov i den aktuelle staten.

 

Intervju

Fra de innhentede kontaktene til advokater, at du har bekreftet deres legitimasjon, er neste skritt å kartlegge potensielle advokater som du kan møte opp med og finne ut mer informasjon. Et viktig spørsmål som må stilles er om advokaten har kommet over og håndtert en sak som din, og hva var resultatet av saken. Dette vil bidra til å forsikre deg om at advokaten er i stand til å håndtere saken din. Også be om referanser til klienter som advokaten har tjent tidligere. Man kan få mer innsikt fra klienten om innvandrings advokat arbeidsmoral.

 

Pris

De fleste advokater har en innkjøpsavgift, samt en timepris eller en fast pris. Det er viktig å finne ut hvilke vilkår innvandringsadvokaten har. Videre bør kostnaden til advokaten ikke være den primære avgjørende faktoren, men det kan lede til å ta en beslutning. Det viktige aspektet å vurdere er omdømmet til advokaten og deres suksessrate.

Til slutt, vurder din preferanse. Hva slags advokat leter du etter om kjønn, språk og rase? Det er viktig å jobbe med en innvandringsadvokat som man er komfortabel med å jobbe med.